Category: Alternative

Palaiminti Mes Tavo Namuose

8 Replies to “ Palaiminti Mes Tavo Namuose ”

  1. 30 m. Liepos d. Ši Kalifornijos siela „pamatė“ numerį iš Mėlyna knyga, pranešimas, iš pradžių duotas Kun. Stefano Gobbi 30 m. liepos d.. Tavo atsakymas. Mylimieji sūnūs, kiekvieną akimirką žvelgiu į jus motinos akimis, nes noriu iš jūsų vis tobuliau reaguoti į troškimus, kuriuos aš jums jau pranešiau įvairiais būdais.
  2. ICHTHUS - TĖVE, ATĖJO VALANDA - PALAIMINTI MES TAVO NAMUOS. Didžiausia legalios lietuviškos muzikos duomenų bazė.
  3. Palaiminti tie, kurie šlovina Dievą „Visos tautos lenksis tau, Viešpatie; jos šlovins tavo vardą.“ (PSALMYNO ) 1. Kodėl mes, šlovindami Dievą, pranokstame negyvąją gamtą? JEHOVA vertas visos kūrinijos gyriaus. Negyvoji gamta šlovina jį be žodžių, o mes gebame mąstyti, suvokti, būti dėkingi, garbinti.
  4. Kaip linksmintis namuose. Tavo namas yra tavo šventovė. Jūs ten gyvenate, miegate ir valgote, tačiau nėra jokios priežasties, kodėl ten negalėtumėte pasilinksminti. Jūs neturite tiesiog sėdėti ant sofos, nors tai taip pat yra galimybė. Naudokite savo t.
  5. Išlydint jaunąjį pasiruoškite tėvų namuose naminės duonos ir šaltinio vandens ąsotį. Išlydėdami skaitykite šiuos žodžius: Senovės lietuviai tikėjo, kad žmogus gyvena du gyvenimus: vieną iki santuokos, kitą po santuokos. XXX (jaunikio vardas), šiandien, Tu tarsi peržengi slenkstį iš vieno gyvenimo etapo į kitą, sudėtingesnį, atsakingesnį, bet kartu ir prasmingesnį.
  6. Palaiminti, kurie gyvena Tavo namuose: jie nuolat giria Tave! Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę Tavyje, kuris keleivis savo širdyje. Keliaudami išdegusiu slėniu, jie šaltiniu jį paverčia, ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais.
  7. Tačiau mes nesidrovėsime pasisakyti esą Jehovos liudytojai. Jei žmogus bent kiek susidomi ir ko nors nuoširdžiai paklausia arba neatstumia biblinių leidinių, noriai pasidalysime su juo savo viltimi. Todėl patartina turėti literatūros visur, kur bebūtume: namuose, mokykloje, parduotuvėje, poilsiavietėje (1 Petro ).
  8. Kalėdojimas yra oficialus parapijiečių aplankymas, kurį kartą per metus atlieka parapijoje dirbantys kunigai. Tai yra sena, gili katalikiška tradicija, atsiradusi apie metus. Net vyskupas Motiejus Valančius kalėdojimui pritarė, ragindamas kunigus aplankyti „savo parapijoje gyvenančius ūkininkus ne dėl pelno, bet kad geriau pažintų ir tiksliau žinotų, ką kuris moka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *